Σύλλογος ΤαεΚβοντο Ολυμπίων Ρώμη

Προπονήτρια Μαρία Σακαλή.